Hvor guddommelig er opphavsretten?

Indisk høyesterett har gitt sitt svar, mens nyhetsbildet for øvrig er preget av mye mediestoff. Dette var uke 38.

Opphavsrett i Europa

Forrige uke skrev vi om EUs forslag til nye opphavsrettsdirektiv. – Forslagene hjelper de gamle aktørene mer enn de nye, skriver The Economist. Og bringer samtidig en tankevekkende oversikt over hvem som bruker mest penger på lobbying i Brussel:

Forslagene inneholdt unntak for tekst- og datautvinning (TDM, Text and data mining). Les mer om dette og om utviklingen i saken om de tyske forlagenes rett til kopivederlag:

Britisk opphavsrett er i press mellom den anglo-amerikanske og den kontinentale tradisjonen. Hva vil Brexit ha å si, spør William Bowes i The Bookseller.

Nye lesertall

Lesertallene for papirutgavene fortsetter å falle, mens nettutgavene øker og mobil har stabilisert seg. Dette viser tallene fra TNS Gallups undersøkelse Forbruker og Media.

Les om tallene hos MBL:

Vektingen av tallene er endret på grunn av at utvalgene ikke er representative for utdanningsnivå. Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum kommenterer hvilke følger dette har hatt.

Og mens lesertallene på papirmagasiner går ned, finnes det også lyspunkter her, blant annet utstillings-aktuelle Lunch.

daglig-dekning-avis.jpg
Figur: Forbruker og Media, Mediebedriftenes Landsforening

– Opphavsrett ingen guddommelig rettighet

Indisk høyesterett har avgjort at en kopibutikk ved universitetet i Delhi kan selge bok-kopier uten tillatelse fra – eller betaling til – forlagene. Retten fremhever at opphavsretten ikke er noen grunnleggende «naturgitt» rett.

«Copyright, specially in literary works, is thus not an inevitable, divine, or natural right that confers on authors the absolute ownership of their creations. It is designed rather to stimulate activity and progress in the arts for the intellectual enrichment of the public.»

Det er fire år siden flere internasjonale forlag gikk til sak mot kopibutikken, noe som medførte en midlertidig stans i kopieringen fra bøker.

Fildeling: Fordeler og risiko

Britiske forskere har undersøkt hva som skal til for at folk foretar ulovlig fildeling av musikk og e-bøker. Fordelene som oppnås overgår vissheten om at virksomheten er ulovlig, men dette påvirkes av opplevd anonymitet og folks tillit til bransjen og myndighetene.

For øvrig