Hvem eier rettighetene?

I TV-bransjen er det uenighet om rettigheter. Og hvor langt skal unntakene i opphavsretten gå når det gjelder utdanning? Ukas nyhetsoppsummering avsluttes imidlertid på den optimistiske måten, så bli med!

Strid om frikjøp av rettigheter

Kollektive avtaler eller private kontrakter? Frikjøp av rettigheter eller egen forvaltning av tredjepartsrettigheter? Hvor i verdikjeden skal de ulike rettighetene forvaltes og betales? Spørsmålene står i kø for TV-bransjen. Denne uka har det toppet seg for skuespillerne og for flere av filmarbeidergruppene.

Ikke bruk åndsverkloven for å spare utgifter

Yngve Slettholm
Foto: Finn Ståle Felberg

I dagens samfunn er det enkelt å få adgang til å kopiere, og generelt bør enhver kopi som tas i forbindelse med jobb eller utdanning, underlegges lisens og betales for. Dette sier Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm i et intervju med Musikk-kultur om forslaget til ny åndsverklov.

Jeg synes det er meget søkt at departementet kan påstå at en lærer og elevene i en klasse generelt har 'nære og personlige bånd'

Yngve Slettholm

Forlagene gir opp mot kopibutikker i India

Ifjor høst avviste en domstol i Delhi kravet fra flere internasjonale forlag om å stoppe kopiering av bøker ved universitetet i hovedstaden. «Opphavsretten er ingen guddommelig rettighet» het det blant annet i dommen. Nå har forlagene Oxford University Press, Cambridge University Press og Taylor & Francis besluttet å trekke anken til indisk høyesterett. I sin erklæring sier forlagene at de ønsker å samarbeide med universitetene til beste for både studenter, lærere og rettighetshavere.

For øvrig

Til slutt

– I de siste par årene, og særlig siste år, har folk begynt å betale for innhold på nettet, skriver kommentatoren Farhad Manjoo i The New York Times. Han peker særlig på abonnements- og strømmeøkonomien, og med ham kan vi altså gå inn i helgen i optimismens lys: