Hørt og sett

En rekke organisasjoner sa sitt i høringen om åndsverkloven. Uka ga oss også en filmrapport og ny diskusjon om rettighetsvilkårene i bransjen.

Ny høring om åndsverkloven

Den nye familie- og kulturkomiteen i Stortinget har gjenopptatt arbeidet med den nye åndsverkloven, og 5. februar var det tid for høring.

Hele høringen kan gjenoppleves på Stortingets nett-TV.

Om økonomi og rettigheter i filmbransjen

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Menon Economics og Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries utredet det norske markedet for filmer og serier. Forbruket går opp, betalingen går ned.

Brukeropplasting og «Value Gap»

Behandlingen av – og lobbyingen for – endringene i EUs opphavsrettslovgivning vil ingen ende ta. Siste uke kom flere innspill fra store rettighetshaversammenslutninger som gjentok behovet for å hindre uautorisert brukeropplasting av rettighetsbelagt film og musikk.

Samtidig kommer meldingen om at Facebook/Instagram introduserer et system for automatisk gjenkjenning av opplastede videoer, slik Google/YouTube allerede har.

For øvrig