Grenser for alt

Er geografiske grenser svaret for open access? For andre kan grensen mellom svensk og norsk bokmarked være nok. Men vederlagsstrømmen for musikkrettigheter ser ikke ut til å ha nådd grensen.

10 milliarder

Kringkastingsinntekter ned, levende musikk opp og mest vekst i digitalinntektene. Slik avtegner totalbildet seg i CISACs rapport over inntektene i 2018, som ble lagt fram denne uka. Organisasjonens medlemmer, som bl.a. omfatter TONO i Norge, hadde inntekter på 9,7 milliarder euro i 2018.

CISAC-2018
Fordelingen av de viktigste musikkinntektene for CISAC-organisasjonene. Illustrasjon fra CISAC Global Collections Report 2019.

Grenser for åpen tilgang

Overgang til åpen tilgang for forskningsartikler møter utfordringer. Er regionale grenser veien å gå?

Forfattere, organisering og vederlag

Forhandlingene om vederlagsmidler mellom Forfatterforbundet og de etablerte forfatterorganisasjonene går trått. Nå granskes medlemslister og representativitet.

For øvrig

 

Norge är hopplöst. Det är ett land där det inte går att konkurrera.

Forlegger Kristoffer Lind følger opp Björn Rosengrens
ord fra 2003 om «den siste sovjetstaten»

Til slutt

Vi har hørt om frøbanken på Svalbard. Nå skal åpen kildekode bevares på samme måte, og på samme sted. Rapporten derfra forteller også om utviklingen av åpen kildekode, som nå omfavnes av de store teknologigigantene. Ikke minst Microsoft.