Gratis lunsj?

Rettigheter og redaksjonelt arbeid koster, også når verden er digital. Ukas nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi belyser dette fra flere kanter.

Konflikt mellom Filmforbundet og NRK

Fredag 25. januar ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Filmforbund og NRK. Sentralt står spørsmålet om forvaltning av filmarbeidernes rettigheter.

Rapport om digital musikkbransje

BIs Centre for Creative Industries la torsdag 31. januar fram sin nye rapport om digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet.

For øvrig

Til slutt

Tidligere redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, Charlotte Haug, advarer i en artikkel i The New England Journal of Medicine mot de europeiske forskningsrådenes Plan S:

Open access to research articles is a goal that both scientists and the public will support. But eliminating subscription-based publication models without having alternatives in place that can reliably produce independently vetted, cautiously presented, high-quality content might have serious unintended consequences for the integrity of the scientific literature.