Godt nytt år

Årsskiftet har betydning både for opphavsrettslig beskyttelse og som frist for utløp av abonnementsavtaler. Årets første Kopinornytt minner om dette, før veien går via svenske biler til svensk death metal.

Vernetiden er over

Billedkunstneren Emanuel Vigeland og marinbiologen Johan Hjort er blant opphaverne hvis verk nå har falt i det fri – 70 år etter utløpet av deres dødsår. Fenomenet vernetid markeres gjerne ved årsskifter, i den engelskspråklige verden med begrepet Public Domain. Men opphavsrettsreglene, ikke minst på dette området, varierer sterkt mellom Europa og USA.

Tidsskriftsforhandlinger på overtid

Norske universiteter og høgskolers abonnementsavtaler med de store internasjonale tidsskriftsforlagene utløp ved årsskiftet. Direktoratet UNIT forhandler på overtid på institusjonenes vegne. Kontraktene er på tresifrede millionbeløp, og overgangen til Open Access er en del av helhetsbildet.

For et halvt år siden endte tilsvarende forhandlinger med brudd i Sverige og Tyskland:

Svenske leiebiler

Har et leiebilfirma tilgjengeliggjort musikk når det er montert radio i bilen? Spørsmålet ble avgjort i leiebilfirmaenes favør i Norge i 2014 og har deretter versert i svenske rettsaler. Nå er EU-domstolen blitt bedt om hjelp.

For øvrig