God sommer!

Her kommer semesterets siste oppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi. Før selveste internettet avslutter med en beklagelse.

De som ikke tar ferie

Noen av sakene vi har fulgt den siste måneden fortsetter også utover sommeren, selv om Kopinornytt med dette tar ferie.

Først og fremst EU-parlamentet, der en plenumsbehandling om opphavsrettsdirektivet er ventet i kommende uke. Kompromissforslaget som justiskomiteen sluttet seg til, kan falle.

En annen sak vi har fulgt, er spørsmålet om publisering av rettsavgjørelser og Lovdatas forretningsmodell. En behandling av den midlertidige forføyningen mot Rettspraksis.no ventes rett over sommeren.

For øvrig

Til slutt

Silicon Valley i 1970-årene var motkultur, opprør og kreativitet. Nå sitter vi igjen med Facebook og Trump. I vår siste langlesning før ferien sier internettpionerene unnskyld – og forsøker å forklare.

No company is so important that its existence justifies setting up a police state.

Richard Stallman