Fritt fram?

Fri bruk, ulovligheter eller avtaler med rettighetshaverne? Problemstillingen går igjen i ukas nyhetsoversikt, hvor vi beveger oss både i tid og rom. Til slutt markerer vi dagens 20-årsjubilant.

Indisk søksmål mot forskningspirater

Nettstedene Sci-Hub og Libgen legger ut tidsskriftsartikler uten rettighetshavernes tillatelse og er er blitt blokkert i en rekke land. Nå er turen kommet til India, hvor tre internasjonale forlag har gått til sak mot nettstedene. Saken har ført til en prinsipiell debatt om tilgang til kunnskap.

Twitter stengte i forrige uke Sci-Hubs konto:

Texaco-dommen 25 år

I 1995 ble «Texaco-saken» avsluttet i USA. Dommen gjaldt fotokopiering av tidsskriftsartikler for intern bruk, og avgjørelsen la grunnlaget for at forvaltningsselskapet Copyright Clearance Center (CCC) kunne lisensiere fotokopiering i bedrifter og virksomheter. Slik bruk kunne ikke regnes som en del av fribruksbestemmelsene (fair use) i amerikansk opphavsrett.

I forbindelse med jubileet har CCC utgitt en bok om kollektiv rettighetsforvaltning generelt og CCC og Texaco-saken spesielt.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


For øvrig

Til slutt

Wikipedia er 20 år, og jubileet feires fredag 15. januar.

Vi er i hovedsak gode. Og vi vet at det er viktig å ha kunnskap.

Eirik Solheim om bakgrunnen for Wikipedias suksess