Fristen nærmer seg

Det er tid for avklaring. Hva blir den endelige ordlyden i EUs opphavsdirektiv, og hva er egentlig det konkrete innholdet i forskningsrådenes Plan S? Her er siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Snart sluttstrek for artikkel 13

Sluttspurten har vært lang, men det endelige resultatet av forhandlingene om nytt opphavsrettdirektiv i EU er ventet i neste uke. I siste runde er det lansert en ny kampanje til støtte for artikkel 13 om nettplattformenes ansvar for brukeropplastet materiale. Samtidig ber flere organisasjoner og selskaper i TV-bransjen om en stopp i arbeidet.

Og for Plan S?

Også høringsfristen for Plan S nærmer seg, men det betyr ikke at ting er blitt klarere. Nå tyder en ny studie på at heller ikke dagens Open Access-tidsskrifter tilfredsstiller forskningsrådenes krav.

For øvrig