Frihet og ufrihet på nettet

Mange av ukas saker handler utfordringer litt utenfor av opphavsretten, særlig om konkurranse, monopoler og utfordringer med nye forretningsmodeller.

Farene med den «frie» nettkulturen

Teknologipioneren Jaron Lanier holdt et av hovedinnleggene på WIPOs konferanse om det globale digitale innholdsmarkedet 20.–22. april. Et av hans budskap var at delingskulturen og gratisøkonomien først og fremst tilgodeser de store teknologiselskapene. Les intervjuet med ham i WIPO Magazine.

The algorithm tends to remove culture from its context

Jaron Lanier

Getty vs. Google

Billedbyrået Getty Images har klaget Google inn for EUs konkurransemyndigheter på grunn av utformingen av billedsøket. Det dreier seg om nettrafikk og misbruk av dominerende stilling, mer enn opphavsrett, forklarer Gettys Jonathan Lockwood til The Register.

Lemonade – til spesielt utvalgte

Beyoncés nye album strømmes eksklusivt hos Tidal. Men slik eksklusivitet fremmer også ulovlig nedlasting. Går vi mot en konkurranse om repertoar mellom strømmetjenestene? Les hos Aftenposten og Tech Insider.

Strid om rettighetsavtaler

Som vi skrev om i forrige uke, har Filmforbundet inngått rettighetsavtale med en rekke kommersielle TV-selskaper. (Les mer om Filmforbundets organisasjon for rettighetshåndtering F©R her).

Dramatikerforbundet og de øvrige forfatterorganisasjonene reagerte 22. april på at avtalen tilsynelatende også har solgt forfatternes litterære rettigheter. Filmforbundet svarte på dette samme dag.

Organisasjonene hadde et oppklaringsmøte mandag 25. april, som Dramatikerforbundet har referert fra.

For øvrig