Frihet og rett – og noe om penger

Står den akademiske friheten på spill ved omleggingen av vitenskapelig publisering? Vårt sveip gjennom uke 21 omfatter også nytt om økonomi og vederlag for musikk og litteratur. Helgens anbefalte langlesning kommer fra Australia.

Vitenskapelig publisering til debatt

NFF og Forskerforbundet arrangerte 24. mai et seminar om vitenskapelig publisering og akademisk frihet. Forskerforbundet refererer fra seminaret, og til NRK uttrykker NFFs generalsekretær Tore Slaatta frykt for at norsk forsvinner som forskningsspråk.

Hva om forskere faktisk fikk honorar for å skrive artikler til tidsskriftene? The Scholarly Kitchen analyserer konsekvensene, slik de ser dem.

– Sterke krefter angriper opphavsretten

Den australske jusprofessoren Michael Fraser var i 21 år sjef for Kopinors søsterorganisasjon Copyright Agency Limited (CAL). I april holdt han foredrag under bokmessen i London, og han er nylig intervjuet av den internasjonale forleggerorganisasjonen.

Copyright pirates and anti-copyright advocates promote an authoritarian ideology, opposed to the fundamental human right to copyright

Michael Fraser: What are publishers for?
Charles Clark Memorial Lecture, London Book Fair 2016

Musikk og økonomi, igjen

Hvem har skylden når teknologiselskaper ikke klarer å lage lønnsomme musikktjenester? To motstridende syn på nettstedet Hypebot:

Tyske forleggere må betale tilbake

Etter en dom i tysk høyesterett må tyske forleggere betale tilbake store beløp som de har fått utbetalt som kopieringsvederlag i henhold til landets avgiftssystem. Jessica Sänger i den tyske forlegger- og bokhandlerorganisasjonen utdyper.

For øvrig:

  • Over 6 av 10 lærere i grunnskolen velger papir (Utdanningsnytt)
  • Forfattere får smuler fra strømming (Dagsavisen)
  • Alexander Ekman mener Beyoncés danserutine er påfallende lik hans egen koreografi i «A Swan Lake» (NRK).
  • Lederskifte i Komponistforeningen (Norsk Komponistforening)
  • LO sier ja til dramatikerne (Fri Fagbevegelse)
  • Domstolene trenger høyere kompetanse på opphavsrettsspørsmål (NRK Kulturnytt)