Frihet og rett

Det er de store ord og perspektiver som preger denne ukas nyhetssammendrag fra opphavsrett og kulturøkonomi. Med noen glimt fra den digitale hverdagen.

Strid om forskeres rettigheter

Striden om NORCE-forskernes arbeidsavtaler og rettigheter har interesse for hele instituttsektoren.

Opphavsrett ⇒ eiendomsrett ⇒ menneskerettigheter

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) har dømt Aserbajdsjan for ikke å ha håndhevet opphavsretten. Saken gjaldt en bok som uten forfatterens tillatelse var blitt lagt ut på en organisasjons nettsted. Organisasjonen ble frikjent i aserbajdsjansk rett, men ECHR fant at dette var et brudd på bestemmelsene om eiendomsrett: 

Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law. (Konvensjonens protokoll, art. 1)

Svakere opplagsvekst, men den er digital

Totalopplag, inkludert nye titler. (MBL og LLA – Opplagstall 2018–2022)

Pressens opplagstall ble lagt fram denne uka. Opplagsveksten avtar, men overgangen fra papir- og komplett- til digitale opplag fortsetter.

Piratbibliotek stoppes

India i august, Frankrike i september. Tilgangen til nettstedet Z-library blir stengt etter krav fra forleggere.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Europeisk mediefrihetslov

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til ny forordning om frie og uavhengige medier.

For øvrig