Fra lesebøker til forskningsartikler

Det er tid for skole- og semesterstart, og undervisnings- og forskningslitteratur har på ulike måter stått i sentrum den siste uka. Vårt nyhetssammendrag starter der.

Nye retningslinjer for åpen publisering

22. august ble de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler lagt fram. Regjeringens mål er at resultater fra forskning som er finansiert med offentlige midler, skal være åpent tilgjengelig for offentligheten. Men hva med gjenbruksrettighetene?

Statssekretær Bjørn Haugstad la fram retningslinjene på et seminar på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Se opptak av arrangementet her:

Og for å minne om at dette er en del av en tilsvarende utvikling internasjonalt:

Lesebokklassikere på topp

NRK har i sommer, i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, hatt programserien Faktasjekken – jakten på Norges beste sakprosa på NRK P2. Ti ulike panel har satt sammen en topp 25-liste, som NFFs medlemmer har stemt over.

19. august var det tid for lærebøkene. Lesebokklassikerne Nordahl Rolfsen og Thorbjørn Egner kom på topp, men hele listen av nominerte fortjener oppmerksomhet. Det timeslange radioprogrammet kan hentes nedenfor.

Kopinorseminaret tidligere i år belyste utviklingen av læremidler og annet innhold i skolen:

Ideelle rettigheter i USA

Som vi skrev om før sommeren er det gjennomført en høring om USA skal innføre føderale bestemmelser om beskyttelse av ideelle rettigheter (moral rights), noe som er en grunnleggende bestanddel av europeisk opphavsrett.

Musikkprodusentenes organisasjon RIAA stilte seg skeptisk til dette, og dette har nå ført til sterke reaksjoner fra komponister og tekstforfattere.

For øvrig