Fra bokpris til bokpriser

Brageprisen ble utdelt, mens frontene tilspisses foran en ny bokavtale. I Brussel intensiveres lobbyingen igjen. Slik gikk nå denne uka, og her er vår oppsummering.

Ny runde om bokavtalen

Konkurransetilsynet gjentar, og utdyper, sin motstand mot bokavtalen mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Nåværende avtale og unntaksforskrift gjelder ut året. Kulturministeren har allerede gitt føringer for hva slags avtale som kan godtas.

Konkurransen kan hjelpe næringen og dermed også leserne med å finne de beste løsningene

Lars Sørgåard, konkurransedirektør

Mens trilogen fortsetter

EU-kommisjonen, EU-parlamentet og Rådet (medlemslandene) fortsetter sin «trilog» for å komme fram til de endelige formuleringene i det nye opphavsrettsdirektivet. Siste uke har det særlig vært oppmerksomhet rundt den foreslåtte artikkel 11, om rettigheter til utgivere innen pressen (eller, som motstanderne kaller det: lenkeskatt).

Google er fortsatt sterkt og synlig til stede rundt de interne EU-forhandlingene. Også kampanjen mot artikkel 13 (plattformansvar for brukeropplastet materiale) er blitt intensivert gjennom Google/Youtube:

Åpne læremidler

I skyggen av diskusjonen om åpen publisering av forskningsresultater registrerer vi at omfanget av åpne læremidler øker, særlig i USA. Men forskningsresultatene om effekten og verdien av dem spriker.

For øvrig