Fotnoter

Kunstnerne utgir fotnoter til en uskreven lov. Det er bare noe av siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Kunstneraksjon om åndsverkloven

Stortingsbehandlingen av den nye åndsverkloven vil etter planen skje i mai. Nå har flere kunstnerorganisasjoner lansert en aksjon i innspurten, blant annet knyttet til retten til rimelig vederlag og opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold.

Norske kunstnere har utstyrt loven med fotnoter – nå mangler bare selve lovteksten.

Nå kan du snakke med Googles bokbase

Google Books' base består av over 25 millioner skannede bøker. Det er aldri betalt vederlag, fordi retten har ansett det som fair use. Google på sin side utvikler stadig nye bruksmåter basert på basen. 

Frie læremidler

Som vi skrev om i forrige uke, har Høyre foreslått å gjøre forelesninger og læringsmateriell i høyere utdanning fritt tilgjengelig. Nå melder motforestillingene seg.

For øvrig

To døgn i april

To internasjonale organisasjoner markerer opphavsretten i neste uke, men UNESCO og WIPO har valgt hver sin dag:

IPday2018-TW-banner-E