Exit

Innføringen av opphavsrettsdirektivet i EU skaper fortsatt bølger, men nå uten Storbritannia. Ellers er det mye åpent i dette nyhetssammendraget.

Storbritannia ut av EU

Som vi skrev forrige uke, har den britiske regjeringen ingen planer om å gjennomføre EUs nye opphavsrettsdirektiv, men overlater i stedet eventuelle endringer til de normale politiske prosessene.

Som en kuriositet kan vi nevne at da opphavsrettsdirektivet ble vedtatt i EUs Råd, kunne Storbritannias stemmer avgjort saken hvis de hadde gått mot. Boris Johnson, som den gang ikke satt i regjeringen, var på sin side klar på at opphavsrettsdirektivet var «klassisk EU»:

De som er igjen

EU-landene er imidlertid i full gang med å gjennomføre direktivet, blant annet den omdiskuterte artikkel 17 om nettplattformenes ansvar:

  • The EU copyright directive and its potential impact on cultural diversity on the internet (Kluwer Copyright Blog)

Åpen tilgang og rettigheter

Diskusjonen om Creative Commons-lisenser på tidsskriftsartikler fortsetter, blant annet etter John-Arne Røttingens innlegg referert i forrige ukes Kopinornytt.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Åpen kunnskap og kultur

En rekke initiativer innenfor kulturformidling baserer seg på åpne tilbud, gjerne basert på verk som er falt i det fri:

Samtidig ønsker Wikipedia å bli en modell for utvikling av åpne læringsressurser:

For øvrig

Til slutt

Electronic Frontier Foundation har avholdt sin årlige Copyright Week, og særlig et innlegg fra Cory Doctorow om opphavsrettens – i hans øyne – bedrøvelige stilling har fått stor oppmerksomhet. 

– increasingly those small-scale monopolies are being expropriated by giant corporations

Cory Doctorow