Etterligninger

Hva skal til for å avgjøre en plagiatsak? Må låtene analyseres på molekylnivå? Dette er noe av innholdet i ukens sammendrag av nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Nettjenester på reise

De nye EU-reglene om flyttbare tjenester trådte i kraft 1. april. Forordningen omfatter abonnementstjenester for film, TV, musikk og spill og skal sikre at innhold fra hjemlandets abonnement er tilgjengelig også på reise i EU. Forordningen er ennå ikke en del av EØS-avtalen.

Ny internasjonal forlagsstudie

Den internasjonale forleggerorganisasjonen IPA har sammen med WIPO publisert en studie av forlagsbransjen i 35 land, deriblant Norge.

Bokstatistikk-IPA-WIPO
Titler i bokhandelen, fordelt på utgivelsestype (fra IPA/WIPO: The Global Publishing Industry in 2016)

Plagiatanklager

Plagiatdommen vedrørende Blurred Lines (ifølge retten en etterligning av Marvin Gayes Got to Give It Up) ble bekreftet av en amerikansk ankedomstol før påske. Dette er foreløpig siste ledd i en utvikling mot stadig flere plagiatsaker innen populærmusikken. Ifølge Rolling Stone er en ny fagdisiplin i ferd med å vokse fram: forensic musicology, «rettsmusikkvitenskap».

Nå planlegger den islandske låtskriveren Jóhann Helga­son en sak mot Rolf Løvland for et angivelig plagiat av hans egen Söknuður. Døm selv.

For øvrig