En uke i retten

To avgjørelser om opphavsrettslige temaer er bare noe av ukas fangst. Her er det siste fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Ingen varemerker fra Vigeland

Monolitten.JPG
Opphavsretten til Monolitten er falt i det fri, og verket er nektet registrert som varemerke. Foto: Wikimedia (BjoernEisbaer), CC-BY-SA

Oslo kommune fikk ikke medhold i sin klage på at Patentstyret avviste en rekke søknader om varemerkebeskyttelse for Gustav Vigelands verker.

Klagenemnda for industrielle rettigheter kom til at varemerkeregistrering måtte nektes dels fordi verkene har en helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og dels fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

Aukruststiftelsen har retten til Il Tempo Gigante

Høyesterett avsa onsdag dom i saken om opphavsretten til Il Tempo Gigante, brukt i filmen Flåklypa Grand Prix. Lagmannsrettens dom, som ga Caprino Filmcenter medhold, ble opphevet. Dommen behandler særlig grensene for bearbeiderens rettigheter i forhold til den originale opphavsmannens rettigheter.

NDLA til Stortinget

Lederen av Nasjonal læremiddelarena (NDLA) har trukket seg, men diskusjonen om kvaliteten på læremiddelportalen og om effektene for annen læremiddelutvikling fortsetter.

Asheim-Stortinget

Kunnskapsminister Henrik Asheim svarte onsdag på spørsmål fra Martin Henriksen (A) om NDLA. Han viste til at dette er et fylkeskommunalt prosjekt og at det er «krevende» å mene veldig mye om hvordan de skal kjøpe inn læremidler. Han avsluttet imidlertid med at

«... jeg er absolutt interessert i å se på hvordan vi kan skape en sunn konkurranse og et sunt marked, også for de som ønsker å komme inn og konkurrere, selv om fylkeskommunene i dag kjøper inn sammen.»

For øvrig

The pirates bet on the wrong horse: it was not Hollywood that broke the Internet, it was Silicon Valley.

Per Strömbäck