En dag i Strasbourg

Nyheter og kommentarer om opphavsrett og kulturøkonomi har den siste uka stort sett kretset rundt onsdagens avstemning i EU-parlamentet.

Viktig skritt mot nytt opphavsrettsdirektiv

EU-parlamentet gikk 12. september inn for et nytt direktiv om opphavsrett, inkludert de omdiskuterte artiklene 11 (rettigheter til avisutgivere) og 13 (ansvar for brukeropplastet materiale). Den endelige utformingen vil skje gjennom forhandlinger med EU-rådet, som representerer medlemsstatene.

Kopinornytts lesere har hørt argumentene for og mot før. Men hvorfor ble resultatet et annet enn før sommerferien? Politico har analysert stemmetallene og peker blant annet på at de store blokkene i større grad holdt sammen denne gangen:

EU-pressekonferanse
Fra pressekonferansen etter at avstemningen var avsluttet. Saksordfører Axel Voss sammen med Virginie Rozière og Helga Trüpel.

Se pressekonferansen her

Plan S om åpen publisering

Som vi skrev sist uke, har europeiske forskningsråd lagt fram en plan for en rask og forpliktende overgang til åpen publisering av vitenskapelige tidsskrifter (Plan S).

Flere forskere advarer i et eget opprop mot planen. Og er det piratnettstedet Sci-Hub som sitter igjen som vinner?

For øvrig