Drømmer

Olav H. Hauge setter tonen for Norges Frankfurt-bidrag neste år. Men de siste ukenes nyheter bærer også med seg mer håndfaste realiteter.

«Science, speed, solution, shock»

At mange forlag ville være negative til de europeiske forskningsrådenes Plan S om overgang til åpen publisering, var forventet. Men hadde man også ventet de negative reaksjonene fra forskerhold? Det er blant spørsmålene som Richard Poynder har stilt til EU-rådgiveren Robert-Jan Smits, som snart får hjelp fra John-Arne Røttingen til å sette planen ut i livet.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening minner om konsekvensene av fribrukslisenser:

En slik ordning er imidlertid helt avhengig av at faglitterære opphavere ikke gir avkall på å kunne få betalt for bruk av åndsverkene sine

Anna Moxnes Stabell om stipender fra Det faglitterære fond

Som et ekko av diskusjonen rundt åpen publisering finnes spørsmålet om uautorisert deling av forskningsartikler. Overfor delingsnettsteder som ResearchGate har forlagene inntatt ulike holdninger:

Det er den draumen

Opplegget for det norske programmet til neste års bokmesse i Frankfurt er lagt fram: «It is the dream we carry».

Norsk-program-Frankfurt-IMG_3863
Fra presentasjonen av neste års gjestelandsprogram. Foto: Kulturdepartementet

Ny musikkrettighetslov i USA

Mange fikk med seg Kanye Wests besøk hos Donald Trump. Men bakgrunnen var altså signeringen av en ny lov som dekker flere smutthull i opphavsrettsloven og innfører kollektiv forvaltning av en del av musikkrettighetene i USA.

For øvrig