Drakonisk

Drakoniske lover som ødelegger internett. Slik omtales ofte tiltak for å forsvare opphavsretten i amerikansk offentlighet, og nå står et nytt lovforslag for tur. Mer om dette og annet fra opphavsrett og kulturøkonomi i dette nyhetssammendraget.

Nye lesertall

Mediebedriftene la fram nye lesertall for 2021/2022. Avislesingen går ned til pre-pandemisk nivå, mens magasinene får flere digitale lesere.

Samtidig viser en måling at magasinlesere i Storbritannia og USA foretrekker papir:

SMART eller ikke så smart?

Gamle fronter blir som nye når et nytt amerikansk lovforslag, SMART, skal gjøre tech-gigantene mer ansvarlig for ulovlig innhold på plattformene.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Iceland vs. Island

En liten snartur innom varemerkeretten. I forrige uke ble det holdt muntlige høringer i saken om matvarekjeden Iceland Foods skal kunne beholde sitt varemerke. Det finnes et land med samme navn.

For øvrig

Til slutt

Maria Pallante har tidligere vært sjef for USAs Copyright Office og er fra 2017 sjef for den amerikanske forleggerforeningen. I dette intervjuet kommenterer hun en rekke aktuelle opphavsrettsspørsmål.