Distribusjon og konkurranse

Kampen om distribusjonsleddet er en gjenganger i kulturøkonomien. Ukas nyhetssammendrag tar også en tur innom Plan S og åpen tilgang.

Konkurrenter

Mye av kultur- og medieøkonomien dreier seg om kontrollen over distribusjonsleddet. Konkurransemyndigheter og rettsapparat i en rekke land er opptatt av hvordan markedsmakten utøves her.

Av ukas nyhetssaker handler flere om nettopp dette:

Tilspisset om åpen tilgang

De europeiske forskningsrådenes Plan S har trådt i kraft, mens praksis og forretningsmodeller fortsatt er i endring. Nå står konflikten blant annet om offentliggjøring av forskningsartikler i institusjonelle arkiv («grønn åpen tilgang»).

Gjennom sine organisasjoner går en rekke universiteter og institusjoner for forskningsfinansiering nå ut mot forlagene.

Overgangen til åpen tilgang har ført til en sterk vekst av tidsskrifter som tar betalt for publisering, enkelte av tvilsom kvalitet.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Voldgift om bibliotekvederlag

Fordelingene av bibliotekvederlaget for 2019–21 til norsk skjønnlitteratur er nå fastsatt i voldgift.

For øvrig