Digitale voksesmerter

Musikklytting, lydboksalg og vitenskapsformidling. Alt digitaliseres, og forretningsmodellene knaker i sammenføyningene. Vi har noe om alt dette i denne ukeoppsummeringen.

Streaming
Regnet i tid strømmer nordiske lyttere mer gjennom betalingstjenester (YouGov / Polaris Nordic)

Midt i strømmen

9 av 10 nordiske musikklyttere strømmer musikk, fortsatt flest gjennom gratistjenester. Men i Norge har halvparten av innbyggerne fra 12 til 65 år et betalt musikkabonnement, viser ny fellesnordisk undersøkelse.

Plan S: Hvor er utredningsinstruksen?

En gruppe norske samfunnsforskere har laget en rapport om uløste spørsmål og alvorlige konsekvenser ved overgang til åpen tilgang gjennom de europeiske forskningsrådenes Plan S.

To store private forskningsfond har nå sluttet seg til Plan S:

Plan S forutsetter også at bøker i fremtiden skal komme inn under ordningen med åpen tilgang. Under bokmessen i Frankfurt var en paneldebatt i regi av amerikanske Copyright Clearance Center viet temaet. Uten at rettighetsspørsmålet ble særlig berørt.

Hvem skal selge hvilke lydbøker?

Lydbokmarkedet vokser, mens det fortsatt strides om salgsvilkår og forhandleravtaler. Både i Norge og Sverige.

For øvrig