Den digitale litteraturen

EU-organene ble enige om en felles direktivtekst i uka som gikk. Her hjemme har nye modeller for digital formidling av litteratur kommet fram i nyhetsbildet.

Enighet om nytt opphavsrettsdirektiv

Kommisjonen, medlemslandene og EU-parlamentet kom onsdag 13. februar fram til enighet i trilogforhandlingene om nytt opphavsrettsdirektiv. Nå gjenstår endelig godkjenning av den ferdigforhandlede teksten.

EU-byråkrater skriver ikke bare saksframlegg og pressemeldinger. Her forsvarer kommisjonen det nye direktivet i bloggformat:

Ny tilgang til pliktavleverte bøker

Nasjonalbibliotekets planlagte tjeneste for studenter og ansatte i høyere utdanning møter sterk motstand fra rettighetshaverne. Kopinor etterlyser svar fra Kulturdepartementet.

Et klart brudd på intensjonene i ordningen med pliktavlevering

Yngve Slettholm

Plan S

Fristen for den internasjonale høringsrunden om forskningsrådenes Plan S for åpen publisering utløp fredag 8. februar. Nå kommer de første forsøkene på å sammenfatte tilbakemeldingene.

Opphavsrett har hittil ikke vært sentral i diskusjonen. Den påkrevde lisensen (CC–BY) gir andre rett til å endre artikkeltekstene ved videreformidling.

E-lydbøker

Bibliotekene ønsker å tilby strømming av lydbøker, men avtaler med forlagene er ikke på plass.

Samtidig må bøkene kjempe om plassen i de kommersielle tjenestene:

For øvrig

Til slutt

– Det er ingen overdrivelse å si at framtidas skole vil være valpebasert.