Avtale!

Tidsskriftsavtale for norske universiteter og høgskoler og endelig vedtak i alle EUs organer om nytt opphavsrettsdirektiv. Nå er tiden inne for å se på konsekvensene.

«Read and publish»-avtale med Elsevier i Norge

Så ble det avtale likevel mellom Elsevier og norske Unit. Avtalen kombinerer lesetilgang med rett til publisering i Open Access-tidsskrifter og beskrives som en pilotavtale.

Nettstedet The Scholarly Kitchen har laget en oversiktlig innføring i de nye avtaletypene på tidsskriftsområdet:

Opphavsrettsdirektivet endelig vedtatt

15. april vedtok EUs råd, som består av medlemslandenes representanter, den omforente teksten til nytt opphavsrettsdirektiv (pdf) som dermed skal gjennomføres i EU- og EØS-landene. Seks land stemte mot, blant dem Sverige og Finland. Direktivteksten oppnådde likevel kvalifisert flertall, ved at 19 land med over 71 prosent av befolkningen stemte for.

Piracy is coming

Game of Thrones slår rekorder i seere, medieomtale – og pirater. Ulovlige strømmesider står for det meste av piratseingen. Werner Herzog er blant de filmskaperne som ikke bryr seg så mye.

For øvrig