Aviser og høringer

Låtskriverne lager soundtracket til nordmenns liv, sier Bjørn Eidsvåg. Og hvilken rolle har mediene? Nyhetsoppsummeringen fra uke 42 forteller noe. Og bakom synger statsbudsjettet.

Hva om avisene har gjort alt feil?

Det spør kommentatoren Jack Shafer i Politico. En ny forskningsrapport viser at amerikanske aviser fortsatt når langt flere med papirutgaven – i alle aldersgrupper. Og nettutgavene viser ingen vekst siden 2007. Skulle man ha investert mer i papir i stedet?

Shafer har naturligvis fått svar, blant annet fra redaktøren og kommentatoren Steve Buttry, som mener avisenes feil har vært å ikke gå mer helhjertet inn for et digitalt skifte:

Og i mellomtiden gjør hver avis sine egne erfaringer, for eksempel denne i Storbritannia:

Fra høringssalen

Høring.JPG

Det er statsbudsjettider på Stortinget, og en rekke organisasjoner fra kultur og medier har vært i komitehøringer de siste to ukene. Mandag 17. oktober avholdt familie- og kulturkomiteen høring.

Medieorganisasjonene stilte i finanskomiteen med et samlet forslag (pdf) om å utvide momsfritaket for digitale nyhetstjenester til også å gjelde dybde-/nisjejournalistikk og salg av enkeltartikler.

Kultur og næring nevnes sammen en rekke steder i budsjettet. Men det var bare NOPA av kunstnerorganisasjonene som deltok på næringskomiteens høring. Her noterer vi oss ikke minst deres friske egenpresentasjon:

 For øvrig