Åpen bok

Open Access-diskusjonen dreier over mot bøker, mens norske biblioteker får en løsning for å tilby strømmede lydbøker. Her er siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Ny modell for e-lydbøker i bibliotek

Tidligere i måneden kom det fram stor frustrasjon over mangelen på en avtale om utlån av e-lydbøker. Nå har Nasjonalbiblioteket på plass en løsning som også Forleggerforeningen stiller seg bak.

Åpen publisering: Nå snakker vi om bøker

Kursen er lagt for åpen publisering av forskningsartikler, og mange ser vitenskapelige bøker (monografier og artikkelsamlinger) som neste trinn. Siste uke er to rapporter om dette publisert. Springer Nature har gjort en undersøkelse blant ca. 2500 forfattere, mens rapporten fra Digital Science særlig analyserer tilstanden på feltet med utgangspunkt i monografienes utbredelse og økonomi.

Spørsmålet om opphavsrettigheter, videreutnyttelse og lisensiering blir i liten grad berørt i rapportene.

OA-books
Forfatteres ønsker for fremtiden for Open Access-bøker. Fra Springer Natures rapport The future of Open Access books (CC-BY)

Anklager Google for tyveri av sangtekster

Nettstedet Genius distribuerer sangtekster på nettet, men møtes nå av konkurranse fra Google, som gjerne publiserer sangtekstene direkte sammen med søkeresultatet.

Som vist i videoen over, mener Genius å ha bevis for tyveriet etter å ha manipulert sine egne tekster slik at de inneholder et «vannmerke». Dette er en metode som andre rettighetshavere også benytter seg av. Ordbøker kan inneholde fantasiord, og kartverk kan vise gater og hele byer som ikke finnes i virkeligheten:

For øvrig