Alt dette, og Google med

Denne ukas gjennomgang av nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi dekker et vidt felt, men som vanlig er Google med i flere av sakene.

Screenshot 2019-06-09 at 10.42.37
Oversikt over den nye måten å klarere verk som er ute av handelen. (Illustrasjon: Paul Keller, CC-BY)

Kulturarv og avtalelisens

Blant de mindre omtalte delene av EUs opphavsrettsdirektiv er de nye mulighetene for digital tilgjengeliggjøring i kulturarvsinstitusjoner av verk som er ute av handelen. Her har bestemmelser om avtalelisens for første gang blitt innført som en mulighet for alle EU-land.

En historie om 4,7 milliarder dollar

En rapport fra amerikanske News Media Alliance (pdf) om verdien av Google News gikk verden rundt denne uka, ikke minst på grunn av den beregnede årsinntekten på 4,7 milliarder dollar. Men er det hele i stedet et eksempel på lettvint journalistikk og tvilsomme beregningsmetoder?

NDLA sett fra Tyskland

Frank Müller, professor ved Universitetet i Bremen, reiste for noen år siden rundt i Norge for å samle kunnskap om Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), slik det framgår av intervjuet nedenfor. Dette er nå blitt til en studie:

For øvrig

Til slutt

Creative Future, som er en koalisjon av amerikanske rettighetshavere og deres organisasjoner, har satt søkelyset på Googles innflytelse i forskning og meningsdannelse: