Scenekunst, kvalitet og kritikk siden 1829

Kritikersalong om scenekunstkritikken

Kulturkritikken er i endring og utvikling. I denne kritikersalongen har vi invitert kulturhistoriker Ole Marius Hylland fra Telemarksforskning til å snakke om scenekunstkritikk i et historisk perspektiv og hvordan vi i dag snakker om kvalitet i teatret. I Kulturrådets nye utgivelse om kvalitet har Hylland skrevet en artikkel der han ser på utviklingen av norsk scenekunstkritikk og der han har sammenlignet kritiske tekster om scenekunst i ulike utgivelser til ulike tider. Han har lest og sammenlignet tekster fra tidsskriftet Critica fra 1829, fra norsk dagspresse i 1938 og fra scenekunst.no i 2015. Etter et innledende foredrag fra Hylland vil vi ha en samtale mellom Hylland og kritiker Hild Borchgrevink.

Les mer om arrangementet