Nytt direktiv om opphavsrett – konsekvenser og nye muligheter

Velkommen til Kopinorseminaret 2019!

KPN Seminar 2019 - Flak

EUs nye direktiv om opphavsrett ble vedtatt i EU-parlamentet i mars og skal godkjennes endelig av medlemslandene i april. Direktivet skal så implementeres i landenes lovgivning, gjennom EØS-avtalen også i Norge.

På årets Kopinorseminar vil vi få oversikt over de viktigste bestemmelsene i direktivet og de praktiske konsekvensene dette gir, samt fordeler og utfordringer for utvikling og utnyttelse av kultur og kunnskap i Norge.

Kopinorseminaret 2019 arrangeres

  • Tirsdag 30. april 2019, kl. 9.15–12
  • Thon konferansesenter, Morgenstierne, Universitetsgata 26, Oslo.

Les mer om program og påmelding.