Norsk språk i høyere utdanning?

Velkommen til Kopinorseminaret, torsdag 27. februar 2020.

9909-KPN-Flak-2020-Ferdig

Våren 2020 legges den nye språkmeldingen fram. Én av utfordringene er det som er i ferd med å skje i høyere utdanning, der norsk på flere områder erstattes av engelsk som undervisningsspråk. I samarbeid med Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterer vi til Kopinorseminaret 2020 og spør: Hva gjør vi med det?

Thon konferansesenter, Nansensalen, Universitetsgata 26, Oslo
Torsdag 27. februar, kl. 9–12

Gå til program og påmelding