Møte med Irene Levin

Velkommen til Prosalong i Levanger om Irene Levins bok «Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten».

Levins bok tar utgangspunkt i sin mors individuelle erfaringer, som så forfatteren konfronterer med den mer allmenne historiefortellinga. Den er også ei innvandrerhistorie om jødenes bosetning i Norge og hva de gjorde for å bli norske. Da boka kom ut i slutten av april i fjor, vakte den oppsikt og ble omtalt i alle medier, med svært gode anmeldelser i avisene.

Irene Levin er professor emerita ved OsloMet, Storbyuniversitetet. Hun har tidligere publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler. Onsdag 17. oktober kommer hun til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Der vil hun vil samtale med Anette Storeide, som er forsker på Falstadsenteret, med andre verdenskrig, fangehistorie og Holocaust som sine spesialområder.

Les mer om arrangementet