Dynamitt i borehullene

Det blir en solid dose arbeiderhistorie å høre i Trondheim.

I boka Dynamitt i borehullene får vi historien om Trondheim Faglige Samorganisasjon, fortalt gjennom ni personlige beretninger over en periode på 150 år. I dette litterære møtet samtaler forfatteren Bjørn-Erik Hanssen med Bente Rasmussen, arbeidslivsforsker og professor emerita i sosiologi ved NTNU. Det dreier seg om Trondheims historie som ledende kraft i arbeiderbevegelsen, men også om hvor bevegelsen står i dag. Hvem er vår tids arbeiderklasse, og hva kan den lære av de 150 årene som er gått?

Les mer om arrangementet