Den frie ytring som demokratisk verktøy

Prosalong i Bergen

Filosofen Anders P. Petersen forteller om sitt demokratiprosjekt. Han hevder at antikkens forståelse av dialogen, dialektikkens rolle og den modige ytring må gjenopplives i dagens samfunn. Petersen har bakgrunn fra bl.a. foredrag og kurs innen samtale, kultur og demokratiutvikling i skole og barnehage.

Med glimt fra vandringsprosjektet "Skritt mot Athen" inviterer han til åstedsbefaringer i antikkens Hellas der krig og politikk, filosofi og drama la grunnen for det første demokratiske samfunn.

Les mer om arrangementet