Åpen forskning

Konsekvenser for akademisk frihet, immaterielle rettigheter og det litterære kretsløpet

Velkommen til seminar i samarbeid med Forskerforbundet, hvor vi ser nærmere på utviklingstrekk som utfordrer akademisk frihet, immaterielle rettigheter og vilkår for utvikling av lærebøker. Diskusjonene vil blant annet omhandle åpen forskning og lisenskrav samt mål og strategier for vitenskapelig publisering.

Les mer om arrangementet