Om Simone de Beauvoir og tolkningens tango for tre

Oversatt, men ikke oversett

Å oversette den franske filosofen Simone de Beauvoirs tekster byr på mange og interessante utfordringer. Bente Christensen forteller om sitt arbeid med å gjøre Simone de Beauvoirs verk tilgjengelig for norske lesere.

Tolkeforskeren Cecilia Wadensjö bruker dansen som metafor: Når dansen involverer flere aktører, må alles bidrag koordineres på en smidig måte. I sitt pågående doktorgradsprosjekt følger Silje Ohren Strand opp dansemetaforene for å beskrive samhandlingen i tolkemedierte samtaler. Hvordan koordineres og gjengis alt som kommer til uttrykk når samtalepartene benytter hele sin meningsbærende kropp i samhandlingen?

Les mer om arrangementet