Medieåret 2017 med PFU-statistikken

Norsk Presseforbund inviterer til morgenmøte.

I tillegg til statistikken setter vi søkelys på presseetikk, PFU-klager og uttalelser og minnelige ordninger. Videre presenteres et splitter nytt e-læringskurs om presseetikk fra Institutt for Journalistikk (IJ).

Program:

  1. Åpning, ved generalsekretær Elin Floberghagen
  2. PFU i 2017: Statistikk og trender, ved leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen
  3. Presseetiske utfordringer i mediene, ved etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk
  4. Flere minnelige ordninger? Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, presenterer ny veileder fra Redaktørforeningen.
  5. Presseetikk på 1-2-3: Lær de viktigste punktene i Vær Varsom-plakaten iet nytt e-læringskurs fra IJ.

Kaffe og enkel frokost.

Tid: 18 januar kl 09-12:00
Sted: Amedias lokaler, Akersgata 34

Les mer om arrangementet og påmelding