Læremiddelforfattere under press

Det er spennende – og usikre – tider i den norske læremiddelbransjen. Velkommen til seminar 12. januar i Oslo, om hvilke utfordringer som venter.

Høsten 2020 innføres Fagfornyelsen med nye læreplaner for alle fag og trinn, og stadig flere kommuner kjøper nettbrett til alle sine elever og ønsker digitale læremidler.

Læremiddelutvalget i NFFO ønsker å samle læremiddelforfattere til et heldagsseminar hvor vi deler erfaringer og diskuterer situasjonen læremiddelforfattere står i. Vi ønsker å gi nyttige tips om NFFOs stipendordninger, søknadsskriving, bruk av normalkontrakten og inspirere lærebokforfattere som jobber med å skrive gode læreboktekster for barn og unge.

Les mer om arrangementet