Lærebokas historie

Prosalong i Trondheim

Nylig kom storverket Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen 1739–2013. Lærebøkene er i bruk hver eneste dag i norske klasserom og helt siden 1700-tallet har alle elever som har gått i norsk skole, vært under lærebøkenes sterke innflytelse. Sammen med læreren var de tidligere for mange den eneste kilde til kunnskap om språk, historie, natur, religion, matematikk og politikk – for bare å nevne noen kunnskapsområder. De har med andre ord hatt stor makt over kunnskapen og tenkemåtene våre. Likevel er det noe skyggefullt over livet til denne viktige litteraturen. Alt for sjelden trekkes lærebøkenes betydning frem i den offentlige samtalen. For første gang foreligger en samlet historisk framstilling om lærebøkenes historie.

Nå har du anledning til å møte forfatterne for dette innholdsrike og illustrerte kunnskapsverket, og få innsyn i og gjensyn med både velkjente og mer ukjente sider ved denne omfangsrike historien: Innledere er Dagrun Skjelbred og Eva Maagerø. Paneldeltaker: Geir Harald Botten, NTNU. Møteleder: Anne Reinertsen.

Les mer om arrangementet