Hva er prisen for at kunnskap kan deles fritt?

Kopinor og Fagpressen inviterer til seminar for å få bedre innsikt i planene for åpen tilgang og konsekvensene for kunnskapsbygging i samfunnet.

Publiseringsmodellene for forskning er i endring. Plan S og politiske vedtak om åpen tilgang gir nye muligheter, men fører også til en rekke utfordringer. Det handler om kroner og øre, men også mer enn det.

Les mer om program og påmelding