Bokdagen 2018

Forleggerforeningen samler hele Norges bokbransje til en dag fylt med debatter, innlegg, foredrag og faglig påfyll.

Det faglige programmet tar for seg både de store, overgripende temaene og utfordringene i bransjen og andre mer spesifikke temaer som er aktuelle for ansatte i forlag og bokbransjen generelt. Gjennomgående er de kreative og nyskapende historiene fra ulike aktører som har gjennomført prosjekter eller har ideer som kan utfordre og inspirere andre.

Les mer om arrangementet