Alfred Fidjestøl om Georg Johannesen

Prosalong i Stavanger.

Det er mange som har ventet lenge på biografien om Georg Johannesen, etter at han døde på svøm i Egypt julaften 2005. Dikteren som med Ars moriendi eller de syv dødsmåter (1965) i følge kritikerne skrev den beste norske diktsamlingen i forrige århundre, og som med oppfølgeren Ars vivendi eller de syv levemåter (1999) ble innstilt til Nordisk Råds litteraturpris.

Et uendelig fascinerende menneske som ofte var på tvers av sin samtid, som biografen Alfred Fidjestøl fremhever på bokens vaskeseddel. Det er en tøff jobb på alle vis, å skrive frem dette livet. Fidjestøl har funnet frem til en rekke nye kilder. Vi snakker om biografens utfordringer og biografiens muligheter.

Alfred Fidjestøl i samtale med Jan Inge Reilstad, regionkontakt i NFFO, festivalsjef Stavanger sakprosafestival samt filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World.

Les mer om arrangementet