Tid for tall

Det nærmer seg årsskiftet, med telling av kroner og øre. Siste uke har også brakt andre nyheter om opphavsrett og kulturøkonomi.

Nye kulturstatistikker

Kulturrådet har lagt fram bransjestatistikkene for musikk, litteratur og visuell kunst.

Det er også tid for andre tall fra 2015. Det amerikanske International Intellectual Property Alliance har kartlagt de opphavsrettsbaserte bransjene i USA og anslår et bidrag til økonomien på 1,2 billioner dollar i 2015. Også europeisk forlagsbransje gjør opp status.

En amerikansk Bokhylla-modell?

Nasjonalbibliotekets Bokhylla-tjeneste, som baserer seg på en avtale med Kopinor, trekkes fram som en ønsket modell i en replikkveksling mellom direktøren for den amerikanske forfatterforeningen The Authors Guild og bibliotekprofessor Robert Darnton.

What we need is a national digital library that does not simply rely on fair use, but fairly compensates authors for the use of their works

Mary Rasenberger i The Authors Guild

Når nyheter skal illustreres

Hvilke grenser gjelder for medienes bruk av bilder for å illustrere en «dagshending»? Den svenske avisen Dagens Nyheter publiserte i 2015 en rekke bilder hentet fra Facebook-siden til den svenske politikeren Sara Skyttedal. Hennes sak mot avisen går nå for retten.

For øvrig

Til slutt, en feiring og en avlysning: