Over grensene

Nå kan du snart ta med deg Netflix-abonnementet på ferie. Men EUs opphavsrettspakke gjelder langt mer. Og hvordan kan en eventuell pirat-avtale i Storbritannia få grenseløse følger? Her er ukas nytt.

Snart avtale om pirat-treff i søkeresultater?

Ifølge Torrentfreak har rettighetshavere og søkeselskaper som Google forhandlet under ledelse av britiske Intellectual Property Office. De skal ha kommet fram til enighet om å begrense forekomsten av ulovlig utlagt innhold i søkeresultatene. Nyheten er ikke bekreftet av andre, og det er heller ikke klart hvilken virkning en slik eventuell avtale i Storbritannia kan ha.

Krav om større unntak fra opphavsretten for utdanning

Flere organisasjoner innenfor utdanning, bibliotek og teknologi har gått sammen om et brev til Europaparlamentet. De ber om videre unntak enn det som er lagt fram i EU-kommisjonens forslag til endringer i opphavsretten. Organisasjonene ønsker blant annet mindre vekt på lisensiering og at unntakene skal omfatte undervisningsaktivitet også utenfor institusjonene.

Klart for strømming over grensene

Det er nå oppnådd enighet i EU om å la strømmeabonnementer følge abonnenten ved reiser i Europa. Plikten overfor strømmetjenestene gjelder ikke gratistjenster som NRK.

For øvrig