Nytt fra årets første uke

Tilbakeblikkenes tid er forbi, nå ser vi framover. Både pirater og vi andre.

Piratenes tanker ved årsskiftet

De som står bak Popcorn Time (programvare som gjør filmer og serier tilgjengelig uten rettighetshavernes tillatelse) har sendt ut sin nyttårshilsen. Her rettferdiggjør de virksomheten ved å henvise til prisen på lovlig innhold holdt opp mot lavinntektsgruppers betalingsevne. Tidligere argumenter om at pirattjenestene gjør lukket innhold tilgjengelig, er borte:

I Norge ser derimot Piratpartiet ut til å nedprioritere kampen for fri fildeling, siden lovlige tjenester er blitt gode nok:

Facebookvideoer og opphavsretten

Facebook blir i økende grad en videoplattform hvor opphavsrettslig innhold publiseres. Nå arbeides det med en rettighetsløsning som er sammenlignbar med Youtubes Content-ID.

For øvrig