Ny lov og gamle diskusjoner

Åpen tilgang, men på hvilken måte? Piratvirksomhet skal stoppes, men hvordan? Og hvordan bør den nye åndsverkloven være? Diskusjonene går – og uke 4 var ikke noe unntak.

Innspill til ny åndsverklov

Når lisensiering er mulig, og det til og med foreligger avtalelisensavtaler på et område, er det ikke grunn til å gjøre unntak fra eneretten, sa Kopinors avdelingsdirektør Hege Døssland på Kulturdepartementets innspillsseminar om ny åndsverklov.

Innspillsseminaret ble arrangert 23. januar 2017 i anledning høringsuttalelsene til ny åndsverklov. Se innlegget nedenfor eller les det her:

Hele høringsseminaret foreligger i opptak her:

Åpen tilgang! Åpne lisenser?

Stadig nye grenser blir passert i utviklingen mot åpen tilgang til forskningsartikler (open access). Fra årsskiftet må for eksempel all forskning finansiert av Bill and Melinda Gates Foundation publiseres åpent og med fri adgang til videreutnyttelse. Dette passer dårlig med enkelte topp-tidsskrifters rettighetspolitikk:

Hva innebærer egentlig åpen tilgang, og snakker alle om det samme? The Scholarly Kitchen gjør et forsøk på å redegjøre for de ulike synene:

NOPA 80 år

NOPA ble stiftet i 1937 etter inititativ fra slagerkomponister som Kristian Hauger, Jolly Kramer-Johansen og Bjarne Amdahl og er en av Kopinors medlemsorganisasjoner.

«NOPA har i løpet av 80 år beveget seg fra å være en ren herreklubb til mer og mer å bli en moderne interesseorganisasjon for komponister og tekstforfattere,» heter det i Morten Lorentzens artikkel:

Erstatningskrav mot nedlastere

Advokatfirmaet Njord, som tidligere har sendt krav til danske nettbrukere etter påstått ulovlig nedlasting, har nå også startet tilsvarende virksomhet i Norge. Brukerne tilbys å få saken avsluttet ved å betale 2700 kroner.

For øvrig