Mange spørsmål og noen svar

Nytt direktiv om kollektiv forvaltning – er det så farlig? Forskningsrapport om piratkopiering ble holdt tilbake – eller ble den det? Forskningsartikler i Europa skal være åpne innen 2020 – men hvordan skal det gå til? Her er ukas nytt innen opphavsrett og kulturøkonomi.

Direktiv om kollektiv forvaltning til Norge

Det såkalte CRM-direktivet (Collective Rights Management) ble vedtatt i EU i februar 2014 og er blitt fulgt opp gjennom egne lover i en rekke land, blant annet Sverige og Danmark. Som ventet er direktivet nå innlemmet i EØS-avtalen.

Reaksjonene som er referert i artikkelen i Klassekampen, er blitt tilbakevist i flere innlegg som ikke ligger på nett. Vi tar i stedet med en aktuell sak fra Latvia, som viser den spesielle oppmerksomheten myndighetene har overfor kollektive forvaltningsorganisasjoner med dominerende stilling:

Piratkopiering – hvor ble det av rapporten?

Har EU-kommisjonen bevisst holdt tilbake forskning som går imot deres syn, eller ga forskningsrapporten bare usikre svar? Piratpartiets Julia Reda har oppsport en rapport og krever svar.

Elsevier og Open Access

Elsevier er en av verdens største tidsskriftutgivere og har også en rekke store Open Access-tidsskrifter. Nå har forlaget publisert sine visjoner om fremtiden, sett opp mot EUs mål om å ha gått over til åpen tilgang til forskningsartikler i 2020.

The primary reason to transition to gold open access should not be to save money

Gemma Hersh i Elsevier

Elsevier støtter blant annet tanken om regional innføring av gull Open Access (med betaling for publisering og fri tilgang til tidsskriftene), slik at distribusjon og forretningsmodell blir ulik avhengig av om brukeren er i Europa eller resten av verden.

For øvrig

Dagens tall

kommer fra Mediebedriftenes Landsforening og gjelder lesing av aviser og magasiner: