De som har falt i det fri, og annet nytt fra uke 2

Ukas nyhetsstreif fra opphavsrett og kulturøkonomi går via en tivoliattraksjon nord for Lillehammer og ender hos gentlemanstyver i Canada.

Falt i det fri

Ronald Fangen
Fangen er fri (Oslo Museum, CC-BY-SA)

I henhold til åndsverkloven er verk vernet inntil utløpet av året, 70 år etter opphavsmannens død. Et nytt årsskifte kan derfor brukes til å notere seg hvilke nye verk som er falt i det fri, både i Norge og i andre land. For eksempel forfatteren Ronald Fangen, som døde i 1946.

Når det gjelder rettigheter til upubliserte musikkopptak som er mer enn 50 år gamle, har rettsreglene i EU blitt oppfattet som uklare. Flere plateselskaper har, for å være på den sikre siden, utgitt digitale samlinger innen fristen løper ut. Universals utgivelser kom på fjorårets nest siste dag:

Il Tempo Gigante – omgjort i lagmannsretten

Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark tapte ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante krenker Caprino Filmcenters rettigheter.

Opphavsrett i skolen

Hvordan kan lærere formidle kunnskap om opphavsrett til en generasjon flasket opp på Popcorn Time og delekultur? Elevforlaget er et nytt undervisningsopplegg  som kanskje kan hjelpe deg på veien, skriver Kjetil Nordengen i bloggen Fagsnakk.

I Canada har den nye opphavsrettsloven ført til dramatiske endringer for kopiering i skolene. Forfattere og forleggere varsles nå om at vederlaget vil bli mer enn halvert:

For øvrig:

Og til slutt, en litt ny type bokstatistikk. Det viser seg at det er høy klasse over kanadiske boktyver:

But am I alone in feeling a bit embarrassed that our thieves can’t raise the bar a bit?

Danuta Kean i The Guardian