Avtalelisensen prioritert

Regjeringen prioriterer avtalelisensen i opphavsrettssamarbeidet med EU. Bokhylla er eksempelet, men hva kan skje på nordisk basis? Foreløpig dreier det seg mest om «Skam». Dette er siste ukes nytt.

– Gå avtaleveien

Aslak Sira Myhre og Yngve Slettholm.jpg
Foto: Roberta Balduzzi

Lisensiering er nøkkelen, sa Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm da han presenterte Bokhylla-avtalen på et europeisk seminar i Brussel 2. februar.

Les mer på Kopinors nettsider

Regjeringen prioriterer avtalelisensen

Regjeringen har nå offentliggjort sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Allerede i innledningen blir betydningen av opphavsrett og avtalelisens presisert:

Regjeringen skal arbeide for at EUs pågående reform av reglene for opphavsrett finner rett balanse mellom hensynet til rettighetshavere og hensynet til allmennhetens behov for informasjon, kunnskap og kultur. Regjeringen er særlig opptatt av å verne om det nordiske avtalelisenssystemet. På dette området ønsker vi å videreføre vårt tette samarbeide med andre nordiske land.

– Dette er viktige signaler, sier Yngve Slettholm om regjeringens prioritering. – Det er gledelig at Regjeringen ser betydningen av nordisk samarbeid og at det i dagens digitale virkelig er viktig å videreutvikle avtalelisensen som en velfungerende ordning også innenfor EU.

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017 (pdf)

Skam på nordisk politisk nivå

Som vi skrev om tidligere i januar, er tilgangen til nettserien «Skam» nå begrenset til Norge på grunn av musikkrettighetene. Reaksjonene har nådd politisk nivå i Danmark, der serien riktignok er tilgjengelig gjennom dansk TVs nettsider. Tidligere statsråd Bertel Haarder har gått hardt ut, mens den danske og norske kulturministeren diskuterer saken på Facebook.

For øvrig