Oversatt Aften: «Nittenåttifire» og «Vi»

Bjørn Herrman og Torgeir Bøhler om å nyoversette dystopiske klassikere

Oversatt aften i februar er en samtale mellom oversetterne Bjørn Herrman, Torgeir Bøhler og Hege Susanne Bergan om George Orwells Nittenåttifire og Jevgenij Zamjatins Vi, som begge kom ut i norsk nyoversettelse i fjor. Orwell la aldri skjul på at hans Nittenåttifire var inspirert av Vi, og konstaterte på Aldous Huxleys vegne at det var sannelig Brave New World også.

Men hva var det med Zamjatins visjon av et gjennomrasjonalisert, gjennomovervåket framtidssamfunn som virket så sterkt på Huxley og Orwell? Og hvor hentet Zamjatin sin inspirasjon fra da han skrev Vi, så tidlig som i 1920?

Onsdag 22. februar kl. 19, i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

Les mer om arrangementet